Animalske fødevarer stresser drikkevandsressourcer

NeoHippien’s Oliefrie Basilikumspesto
July 18, 2016
Super Brombær Smoothie
July 24, 2016
Forbruget af animalske produkter tvinger drikkevandsressourcer ud i en kritisk tilstand, som allerede er sårbar. Stigende befolkningstal og mindre areal til rådighed gør opdræt af animalske produkter til en svær kandidat hvad angår bæredygtighed af livsnødvendige ressourcer.

field-1447690_640Jordens befolkning vil i løbet af år 2050 nå 9,2 milliarder mennesker. I år 2013 var der ca. 7,2 milliarder mennesker. Denne udvikling vil medføre større efterspørgsel på animalske produkter, som yderligere vil stresse jordens vandressourcer. En ressource som allerede er sårbar. Undersøgelser peger på, at efterspørgslen på animalske fødevarer i 2050 vil være 70-100% af hvad den er i dag (Food consumption patterns, 2008).
Opdræt af landbrugsdyr koster plads, vand og udledning af drivhusgasser. Dyrkning af korn og andre vegetabilske fødevarer, som kan danne grundlag for en plantebaseret kost, bruger også ressourcer, men kan dyrkes på mindre plads og med et mindre vandforbrug. I denne statistik fra Danmarks Statestik ser man hvor meget korn i dansk landbrug bliver brugt til animalske produkter:

Sidste års tal fortæller at der af dansk landbrug gik 357 mio. kg korn til mennesker, – 6226 mio. kg korn gik til dyr – hvilket er 17.4 gange så meget som der går til mennesker. Ialt blev der høstet 9722 mio. kg korn, hvilket betyder at ca 4% af alt korn i Danmark går til mennesker.

Forbruget af vand i industriel forstand omtales ofte som virtual water content (VWC) som betyder den totale volumen af brugt vand i produktionsforløbet (Allan, 1993) . Konceptet skal forstås på den måde, at forbruget af vand ikke er ækvivalent med den mængde vand, der er i det færdige produkt, men den mængde vand det har krævet af fremstille produktet. Når det gælder animalsk fødevareproduktion inkluderer det; drikkevand til landbrugsdyr, vand til vask af produktionsdyr før og efter slagtning og et vandforbrug til afgrøderne som dyrene skal fodres med. Det sidstnævnte er den største komponent, som potentielt kan udgøre op til 99% af  det samlede VWC (Deutsch et al., 2010).


calf-362170_640Ud af alle animalske fødevarer er oksekødsproduktionen den største forbruger af vand

Der er blevet rapporteret forskelige tal på hvor meget vand der kræves for at producere 1 kg oksekød – alt mellem 13.500-16.000 L pr kg produkt (Ridoutt, et al. 2012; Chapagain & Hoekstra, 2003).

Vandomkostningerne for fjerkræ, svin og får er som regel lavere end oksekød, men kræver ligeledes flere tusind liter vand pr. kg produkt. Korn derimod kræver typisk 1000-2000 liter vand pr. kg produkt, hvilket er otte gange mindre end det der kræves for produktionen af oksekød. Frugt og grøntsager kræver et endnu mindre vandforbrug (Liu & Savenije, 2008).

Diskussionen omkring etik og morale vedrørende slagtning af dyr kan fortsætte i evigheder, men set ud fra et miljøvenligt perspektivet udgør produktionen af animalske produkter et reelt problem med henblik på naturressourcer. Vand er en begrænset ressource, hvilket vi sikkert alle har en forestilling om, i mere eller mindre grad og det er unødvendigt at tabe så enorme mængder vand på et så lille udbytte, når man med 1/8 af det vandforbrug  kunne dyrke samme mængde vegetabilske afgrøder.

Hvis man i Danmark kunne integrere flere vegetabilske råvarer i danskernes kost, ville det blive en mere bæredygtigt livsstil, som ikke tærer på livsnødvendige ressourcer.

Vi bliver nødt til at gøre os selv opmærksomme på, at animalske produkter koster meget på vandressourcerne. Store industrier ønsker garanteret ikke at gøre den almene borger i den vestlige verden opmærksom på, at de financierer et potentielt vandspild, hver gang de handler ind. Bedre og mere miljøvenlige produkter skal præsenteres, hvis vi vil gøre os nogle forhåbninger om en fremtid med adgang til rent vand, som vi kender det i dag.


Referenceliste

Allan, J.A. (1993). Fortunately there are substitutes for water otherwise our hydro-political futures would be impossible, i: ODA, Priorities for water resources allocation and management. London, pp. 13-26.

Chapagain, A.K. & Hoekstra, A.Y. (2003). Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in relation to international trade of livestock and livestock products, i: A.Y. Hoekstra (Ed.), Virtual Water Trade. Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water Trade. Value of Water Research Report Series, 12.

Deautch, L. et al. (2010). Water-mediated ecological consequences of intensification and expansion of livestock production, i: H. Steinfeld, H.A. Mooney, F. Schneider, L.E. Neville (Eds.), Livestock in a Changing Landscape. London: Island Press. (pp. 97–110)

Lal, R. (2013). Climate-strategic agriculture and the water-soil-waste nexus. Journal of Plant Nutrion and Soil Science, 176, 479-493.

Liu, J. & Savenije, H.H.G. (2008). Food consumption patterns and their effect on water requirement in China. Hydrology and Earth System Sciences, 12, 887-898.

Ridoutt, B.G. et al. (2012). Meat consumption and water scarcity: beware of generalizations. Journal of Cleaner Production, 28, 127-133.


Skrevet af Nikola Nedic, fødevarevidenskab på Københavns Universitet